Uvjeti prodaje

Uvjeti prodaje i isporuke u salonima Obliq namještaj

Projektiranje i izrada ponuda

Obliq namještaj svojim kupcima pruža besplatno projektiranje namještaja i izradu ponuda do tri verzije projekta pojedine prostorije. Za svaku od besplatnih verzija projekta kupcu se izdaje pisana ponuda s popisom svih ponuđenih proizvoda i usluga te ukupnom cijenom. Svaka sljedeća verzija projekta i izrada ponude naplaćuje se po cijeni 500,00 kn po satu (PDV uključen).


Naručivanje i plaćanje

Kupac svoje prihvaćanje određene verzije projekta potvrđuje vlastoručnim potpisom na ponudi koja se odnosi na tu verziju projekta, po cijeni i opsegu proizvoda i usluga navedenih u ponudi.

Naručivanje proizvoda i usluga se vrši uplatom minimalno 60% iznosa cijene prihvaćene ponude od strane kupca, za što se uplatitelju izdaje avansni račun.

Ostatak do punog iznosa ponude kupac plaća po primljenoj obavijesti prodavatelja o spremnosti naručenih proizvoda za isporuku, montažu ili preuzimanje, pri čemu se plaćeni avans uračunava u već plaćeni iznos, te se kupcu izdaje završni račun.

Slanjem obavijesti o spremnosti robe za isporuku, montažu ili preuzimanje prodavatelj stavlja naručene proizvode kupcu na raspolaganje uz preduvjet u potpunosti plaćene ponude, te se datum slanja obavijesti smatra danom ispunjenja obveze prodavatelja prema kupcu.

Plaćanje ostatka po ponudi kupac je dužan izvršiti u roku od najviše 3 radna dana od primljene obavijesti o spremnosti proizvoda za isporuku, montažu ili preuzimanje. Nakon što je kupac u potpunosti podmirio iznos ponude, s prodavateljem dogovara termin isporuke ili montaže u skladu s raspoloživim kapacitetima prodavatelja, a najkasnije u roku 15 dana od uplate ostatka po ponudi. Ukoliko kupac sam preuzima naručene proizvode u skladištu prodavatelja, može to učiniti odmah po registriranoj uplati ostatka iznosa ponude.

Ukoliko kupac ne uplati ostatak po ponudi u roku 3 radna dana od poslane obavijesti o spremnosti robe za isporuku, montažu ili preuzimanje, prodavatelj ima pravo naplatiti naknadu za skladištenje proizvoda u iznosu 10,00 kn za svaki dan zakašnjenja u plaćanju.

U slučaju da kupac uplati ostatak po ponudi u roku, ali njegovom krivnjom nije moguće izvršiti dostavu ili montažu, odnosno propusti preuzeti robu u skladištu prodavatelja u roku 14 kalendarskih dana od izvršene uplate, prodavatelj također ima pravo naplatiti naknadu za skladištenje proizvoda u iznosu 10,00 kn za svaki dan zakašnjenja u isporuci, montaži ili preuzimanju proizvoda.


Rok isporuke

Rok isporuke naručenih proizvoda i usluga definira se za svaku narudžbu ponaosob ponudom prodavatelja kupcu. Rok za isporuku počinje teći uplatom avansa od strane kupca te definiranjem svih detalja neophodnih za izradu naručenih proizvoda u ovisnosti koji je od navedenih događaja nastupio kasnije. 

Ukoliko je dogovorena montaža, rok isporuke počinje teći danom uspješno izvršene izmjere prostora, osim ako je izmjerom prostora utvrđeno odstupanje u odnosu na ponuđene proizvode i usluge koje zahtjeva korekciju ponude, u kojem slučaju rok isporuke počinje teći od prihvaćanja i potpisa nove korigirane ponude od strane kupca.

Danom ispunjenja obveze prodavatelja vezano uz rok isporuke smatra se dan slanja obavijesti kupcu o spremnosti naručenih proizvoda za isporuku, montažu ili preuzimanje.


Izmjene narudžbi

Izmjena narudžbe od strane kupca bez promjene roka isporuke moguća je u roku 3 radna dana od uplate avansa odnosno definiranja svih detalja prvobitne narudžbe neophodnih za izradu naručenih proizvoda, u ovisnosti o tome koji je događaj nastupio kasnije, osim ukoliko je prvobitnom narudžbom kupac naručio proizvode koje nije moguće otkazati ili promijeniti, što se definira ponudom prodavatelja prema kupcu.

Izmjena narudžbe koja je rezultat izmjere prostora u slučaju ugovorene montaže, bilo zbog tehničkih ili estetskih razloga, ponovo vraća tijek roka isporuke na početak.


Odustajanje od narudžbe

Odustajanje od narudžbe od strane kupca moguće je u roku od 3 radna dana od uplate avansa od strane kupca uz naplatu 30% cjelokupnog iznosa ponude od strane prodavatelja na ime pretrpljene štete.

Odustajanje od narudžbe od strane kupca nakon isteka 3 radna dana od uplate avansa do isteka 14 kalendarskih dana moguće je uz naplatu 60% cjelokupnog iznosa ponude od strane prodavatelja na ime pretrpljene štete.

Odustajanje od narudžbe od strane kupca nakon isteka 14 kalendarskih dana od uplate avansa nije moguće, odnosno prodavatelj će kupca teretiti za cjelokupni iznos ponude.

Ukoliko je ugovorena montaža, te je nakon izvršene izmjere izrađena nova, korigirana ponuda koja od prvobitne ponude veća za više od 10% ukupnog iznosa, kupac može odustati od narudžbe uz plaćanje 30% iznosa montaže koji je naveden u prvobitnoj ponudi na ime troškova izmjere. Nova korigirana ponuda koja je veća za manje od 10% od prvobitne narudžbe neće biti uvažena kao opravdani razlog za odustajanje od narudžbe.


Fatal error: Uncaught Symfony\Component\Debug\Exception\ContextErrorException: Warning: SessionHandler::write(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obliqhr/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Proxy/SessionHandlerProxy.php:69 Stack trace: #0 [internal function]: Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Storage\Proxy\SessionHandlerProxy->write('4b718c3cae1eec6...', '_sf2_attributes...') #1 [internal function]: session_write_close() #2 {main} thrown in /home/obliqhr/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Proxy/SessionHandlerProxy.php on line 69